event image event image

Zaproszenie na szkolenia

  1. Szkolenie Ochrona przed porażeniem w stacjach SN/nn i liniach nn (22-23.09.2022 r.)
  2. Szkolenie Zespolona instalacja uziemiająca (13-14.10.2022 r. )
  3. Szkolenie Ochrona przed porażeniem w obiektach WN (17-18.11.2022 r.)
  1. Szkolenie  Ochrona przed porażeniem w liniach SN. Ochrona przed przepięciami (01-02.12.2022 r.)